רכישת תלוש שי

תלוש השי יישלח בדואר אלקטרוני למקבל השי מיד לאחר קבלת התשלום עבורו.

מובן לי כי תלושי שי אינם ניתנים להחזרה.