הסכם פרטיות

איסוף מידע
בעת ביקורך באתר שלנו הדפדפן שלך שולח באופן אוטומטי מספר פרטים לשרת שלנו ואנו אוספים פרטים אלו לצורך שיפור השירות אותו אתה מקבל, הפרטים שנשלחים הם : כתובת IP, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה, כתובת האתר ממנו הופנת (במידה והופנת).
בנוסף, אנו אוספים את כל המידע אותו תזין בטפסים השונים באתר למטרת הצטרפות לאתר או לביצוע רכישה.
לעולם אין אנו מעבירים פרטים אלו לגורם חיצוני או לכל גורם אחר!

אבטחת מידע
המידע שלנו נשמר בחוות שרתים בישראל המאובטחת ברמה הגבוהה ביותר המאפשרת לנו וללקוחותינו לדעת כי הנתונים שלנו מוגנים.
אין אנו שומרים פרטי כרטיסי אשראי או חלק מפרטי כרטיסי אשראי לעולם!

שמירה על פרטיותך
אנו מתחייבים לפעול על פי כל חוק ולעשות את המיטב שביכולתנו בכדי לשמור על פרטיותך ועל פרטיך האישיים.

עדכון פרטיך האישיים
אתה בלבד אחראי על עדכניות פרטיך האישיים, ותוכל לשנותם בכל עת מתוך לוח ניהול החשבון שלך באתר. שים לב כי כתובת משלוח הסחורה עדכנית.

מסירת מידע
מסירת מידע השמור בשרתי האתר לגורמי החוק תתבצע במקרה של צו בית משפט או כפועל יוצא של חוק קיים במדינת ישראל.

קוקיס – Coockies
קוקיס הן פיסות מידע קטנות המאפשרות לנו לזהות אותך בביקורים חוזרים שלך ולתגמול משווקי המשנה שלנו עבור רכישות שנעשו דרכם.
הקוקיס שלנו לא מכילים כל מידע אישי אודותך מלבד מספר ייחודי שנוצר עבורך באופן שרירותי.
 
הסכמתך להסכם זה
על מנת לבצע פעולות באתר לרבות רכישת מוצרים עליך להסכים לתנאי הסכם זה.
למרות מאמצינו הרבים לשמירה על פרטיותך אין באפשרותנו להבטיח זאת באופן מוחלט מפאת החשש לפריצה אלקטרונית לשרת או מדליפת מידע אחרת שאינה בשליטתנו, לפיכך, בהסכמתך להסכם זה הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או נגד מי מטעמנו עקב תקלה או פגיעה כאמור.